Hero

Porth a-cath

Ben je drager van een port a-cath dan ben je reeds geïnformeerd door de behandelende arts over de verzorging en het onderhoud. Deze moet steeds zeer steriel en grondig gespoeld en verzorgd worden. Zowel voor het aanprikken als het spoelen dient men een geneeskundig getuigschrift voor te leggen.