Hero

Hulp bij medicatie

Het is zeer belangrijk om je medicatie correct in te nemen. Hieronder verstaan we dan een correcte inname van de juiste dosis en op het juiste ogenblik/tijdstip. Wij van Hart voor Verpleging kunnen jou de voorgeschreven inspuitingen toedienen of medicatie toedienen via een sonde.

We bespreken samen wat voor jou het gemakkelijkste is. Ook bekijken we samen met de huisarts welke noden en verwachtingen er zijn en proberen deze te integreren in de toekomst.

Welke zorgen kan je verstaan bij de hulp bij medicatie?

Het klaarzetten van medicatie

Wij van Hart voor Verpleging komen wekelijks de medicatie klaarzetten op basis van een medicatieschema dat wordt opgemaakt in samenspraak met de huisarts.

Men zal hier ook bekijken welke tijdstippen men best kan hanteren voor de inname van bepaalde medicatie.

Aërosol

Dient de medicatie rechtstreeks de longen en longblaasjes te bereiken dan maakt men gebruik van een aerosol of puffer. Ook hier kunnen wij jou bij helpen door de aerosol klaar te maken en/of jou dit aan te leren.

Blaasspoelingen

Dient de blaas gespoeld te worden kunnen wij van Hart voor Verpleging een vloeistof inbrengen via een blaassonde (eventueel met toevoeging van een geneesmiddel).

Afhankelijk van de vloeistof zal dit rechtstreeks weglopen of opgehouden dienen te worden.

Darmspoelingen

Heeft de huisarts een darmspoeling voorgeschreven dan kunnen wij deze uitvoeren mits de juiste voorgeschreven medicatie en vloeistof.

Oogdruppels / Oogzalf aanbrengen

De huisarts/oogarts kan een behandeling met oogdruppels of oogzalf voorschrijven. Ook hier komen wij jou graag mee helpen.

Voorbereiding en toediening van medicatie

Neem je meerdere medicaties in per dag dan kan je soms het bos door de bomen niet meer zien. Wij van Hart voor Verpleging zijn er dan om jou hiermee verder te helpen?

Is er medicatie die dient ingenomen te worden omwille van psychische problemen zullen wij na grondig overleg met de huisarts jou ook hier helpen met de voorbereiding en/of toediening.

Katheters voor langdurig gebruik aanprikken, spoelen of wisselen.

Het aanprikken en spoelen van je katheter is zeer belangrijk. Wij kunnen jou daarbij helpen. Via de katheter kan er eventueel ook voeding en/of medicatie worden toegediend.

Medicatie bij pijnbestrijding

Het is bij pijnbestrijding van zeer groot belang dat men de pijn voor blijft. Via een bepaalde schaal (Visuele Analoge Schaal - V.A.S.) kunnen wij jou pijn scoren. Dit helpt ons en uzelf bij een goede pijnobservatie.

Samen met de huisarts zullen we jou op weg helpen met:

Het klaarmaken van de medicatie voor inname of toediening

Infuusleidingen wisselen

Verbanden verwisselen bij doorbloeding of vervuiling

Spuitaandrijvers instellen, in werking stellen en/of vullen.

Medicatie toedienen kan via verschillende wegen:

Oraal, via de mond

Nasaal, via de neus

Zetpil

Transdermaal, via de huid

Inspuiting (subcutaan, intramusculair)

Via een spuitaandrijver

Medicatie bij chronische psychische problemen

Wij ondersteunen jou graag bij het voorbereiden en/of innemen van de geneesmiddelen voor chronische psychische problemen.