Hero

Hart- en bloedvaten

De verpleegkundige zorgen die je kan terugplaatsen bij hart- en bloedvaten zijn voornamelijk:

De medicatie voorbereiden en eventueel toedienen

Het opvolgen van parameters

Steunkousen en steunverbanden

Wat meer uitleg over de verschillende zorgen

Medicatie voorbereiden/toedienen

Wij van Hart voor Verpleging zetten je medicatie klaar en zorgen voor een medicatieschema. Dit wordt opgesteld op basis van wat de huisarts of de behandelde arts voorschrijft.

Samen met jou bekijken we even de mogelijkheden hieromtrent, nl. bepaalde hulpmiddelen. Deze kunnen gaan van een dagdoos of weekdoos.

Opvolging van parameters

De parameters die dienen opgevolgd te worden zijn:

Hartslag (pols)

Bloeddruk

Zuurstofwaarden

Gewicht

Steunkousen en steunverbanden

Steunkousen en steunverbanden horen thuis bij de compressietherapie. Dit kan worden voorgeschreven door de huisarts wanneer de doorbloeding van het lichaam en voornamelijk ter hoogte van de benen het laat afweten.